ความเป็นมาของบริษัท

ก่อตั้งเมื่อ  วันที่ 27 มกราคม 2540

ทุนจดทะเบียน  5,000,000 บาท

สถานที่ตั้ง  70/4-7 ถ.ปากนคร ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

ผู้ก่อตั้ง  1.นายศรีโรจน์ อนุตรเศรษฐ    2.นายสุรศักดิ์ อนุตรเศรษฐ

แนวทางการให้บริการ  "SERVICE WITH A SMILE" พื้นฐานของการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จจะต้องมาจากใจ คือมีความรักในธุรกิจที่ทำ มีจิตใจพร้อมบริการและมีความจริงใจต่อลูกค้าผู้มีอุปการคุณทั้งหมดจะแสดงออกมาด้วยรอยยิ้ม ที่จะสร้างความประทับใจให้ลูกค้าผู้มาใช้บริการ

สโลแกน  ประสบการณ์ คุณภาพ เชื่อถือได้

ติดต่อบริษัท

สำนักงานใหญ่  70/4-7 ถ.ปากนคร ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

เบอร์โทรศัพท์  083-1763050  

แฟกซ์  0-7531-8700 ต่อ 800